Een spiegelsessie

“ Mijn wens met de Innerlijke Spiegel luidt als volgt:
Mijn klanten in contact laten komen met hun pure en authentieke ‘IK’, waar het voelen, denken, doen en zijn, samen één geheel vormen. Dit zal maken dat persoonlijke groei volop kan plaats vinden omdat het energetisch-, mentaal-, emotioneel- en fysiek weer optimaal kan stromen.

Wat spiegelt het jou?

Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken met één of meerdere situaties waarbij men geconfronteerd wordt met zichzelf, ook wel spiegels genoemd. Een zeer leerzaam moment dat zal maken dat men zich verder kan ontwikkelen. Echter kunnen er soms omstandigheden zijn die het inzicht blokkeren waardoor dit groeiproces stagneert en deze situatie zich soms langere tijd blijft herhalen of zelfs terugkeert in een andere vorm.

Je compleet voelen…

Dit kan als gevolg hebben dat gevoelens en emoties negatief staan afgesteld en de motivatie om zaken uit te voeren en werkelijk jezelf te kunnen zijn, langzaam vervagen. Het voelen, het doen, het denken en het zijn voelen dan niet meer als een geheel maar als losse stukken van jezelf of zelfs als iets dat buiten jezelf ligt. Dit maakt dat men uiteindelijk (spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek) uit balans raakt. Het is vaak dan pas dat de disbalans en de blokkades om verder te kunnen ontwikkelen worden opgemerkt.

Door middel van energetisch werk zoek ik samen met jou de blokkade op, wordt de boodschap hierachter in de vorm van heldere inzichten en persoonlijke tools omgezet, waarna de blokkade kan worden geheeld.
 Dit maakt dat je terug in contact komt met jouw pure en authentieke ‘IK’, waar het voelen, denken, doen en zijn weer één geheel vormen. Jouw persoonlijke groei plaats kan weer volop plaats vinden omdat het energetisch-, mentaal-, emotioneel- en het fysiek weer optimaal stroomt.

“Binnen dit proces begeleid ik jou met aandacht en liefde op maat met een van de energetische werkvormen. 
”

Spiegel Consulten

Via een spiegelconsult ga jij onder mijn begeleiding op energetisch niveau de situatie die je inbrengt ontleden. Hierbij wordt de boodschap (achter de blokkade) inzichtelijk gemaakt; indien nodig kan de  spiegel worden rechtgezet en kan er worden geheeld waardoor je weer in balans komt met het voelen, denken, zijn en doen. Het consult is bedoelt voor  alle leeftijden, waar per leeftijdscategorie op maat wordt gewerkt zodat de theorie direct toepasbaar is. Het Innerlijke Spiegel Consult vindt plaats in de praktijk in Den Haag. Wil je kennis maken met het Spiegelen? Vraag dan een Innerlijk Spiegeltje aan via Facebook.

Innerlijke Consulten

Tijdens een innerlijk consult maar ik contact met jou en jouw persoonlijke engelenteam. Via deze kanalen geef ik antwoord op jouw vragen. Het fijne van deze consulten is dat de antwoorden op een zachte manier worden doorgegeven waarbij er altijd in mogelijkheden wordt gekeken. Ook praktische aanwijzingen en liefdevolle raad kan worden gegeven om je leven verder te verrijken op diverse niveaus. De consulten kunnen plaats de praktijk in Den Haag. Een aantal consulten kunnen ook op afstand via Zoom / Facebook Messenger. Wil je kennis maken met een innerlijk consult? Vraag dan een Innerlijk Spiegeltje aan. Via Facebook.

Workshops

Wil je op een ontspannen manier kennis maken met het spiegelen of lichtwerk? Dan is een workshop een geschikte keuze! Via een workshop kan ik het spiegelen en/of lichtwerk via een thema onder de aandacht brengen waarbij gegarandeerd naar huis gaat met een nieuwe tool die je direct kan toepassen in het dagelijks leven! Het is ook mogelijk om een workshop op aanvraag te verzorgen!