De Spiegelconsulten

A. Kennismakingsactie | Een Innerlijk Spiegeltje | [TIJDELIJK GRATIS]

Wil jij kennis maken met de Innerlijke Spiegel en dan met name met het Spiegelen? Vraag dan een Innerlijk Spiegeltje aan. Stuur kort jouw situatie inclusief je naam en geboortedatum op en ontvang kort (per mail of FB Messenger) een antwoord op je vraag inclusief advies welk consult van de Innerlijke Spiegel het best bij jouw situatie past.

C. Het Innerlijke Spiegel Consult

Spiegels….Jij zal er vast en zeker minimaal een thuis hebben hangen of liggen.
Zoals je weet is een spiegel een voorwerp dat licht weerkaatst waardoor er een eerlijk beeld wordt geprojecteerd. Naast de spiegels die wij als voorwerp kennen, zijn de begrippen spiegelen en spiegels, ook terug te vinden in het dagelijks leven.

Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken met één of meerdere situaties waarbij men geconfronteerd wordt met zichzelf en de omgeving. Afhankelijk van de situatie zijn jij of de omgeving als het ware dan de spiegel die iets duidelijk willen maken.
Wegens omstandigheden kan je zicht op de desbetreffende spiegel geblokkeerd zijn, waardoor de spiegel niet helder is, en je dus ook niet weet wat je dient te transformeren en daardoor de situatie zich blijft herhalen.

Het zou ook kunnen zijn dat jij steeds terugkerende gedragingen van volwassenen of kinderen tegen komt. Deze gedragingen zeggen iets over jezelf… De andere partij fungeert dan als spiegel, om je iets duidelijk te maken over een (spiegel)deel dat in jou zit en wellicht uit balans is. Ook hier kan het dus zijn dat er spiegels recht gezet mogen worden.

Een spiegelsessie kan in beide gevallen een goede optie zijn om de spiegel(s) helder te krijgen, te helen en weer recht te zetten.
Via een spiegelconsult ga jij onder begeleiding op energetisch niveau de situatie die je inbrengt ontleden. Hierbij wordt de boodschap achter de blokkade inzichtelijk gemaakt, de desbetreffende spiegel, indien nodig rechtgezet en geheeld waardoor je weer in balans komt met het voelen, denken, zijn en doen. Het consult is zowel bedoelt voor volwassenen als kinderen en jongeren, waar per leeftijdscategorie op maat wordt gewerkt zodat de kennis te begrijpen en toepasbaar is. Het Innerlijke Spiegel Consultvindt plaats in de praktijk in Den Haag. Wil je kennis maken met het Spiegelen? Vraag dan een Innerlijk Spiegeltje aan.

D. Het Innerlijke Spiegel Kinderwens Consult

Bij een kinderwens die op zich laat wachten kan het zijn dat een of meerdere spiegels uit balans zijn. Via een spiegelconsult ga jij onder begeleiding van mij op energetisch niveau de situatie ontleden en gaan we samen op zoek naar de energetische oorzaak wat maakt dat een kinderwens tot op heden niet is gelukt. Hierbij wordt de achterliggende boodschap inzichtelijk gemaakt, de desbetreffende spiegel(s) rechtgezet waardoor je weer bewust in contact staat op zowel fysiek-, mentaal-, emotioneel- als energetisch niveau.

Het Innerlijke Spiegel Kinderwens Consult
vindt plaats in de praktijk in Den Haag..

LET OP!
De Innerlijke Spiegel wil je er liefdevol op attenderen dat een fysieke zwangerschap nooit 100% vaststaat door middel van een Kinderwens kaartreading, kinderwens spiegelsconsult of kinderwens traject. Via deze methoden worden mogelijkheden ‘tot’ jouw doel aangereikt om op te kunnen schonen en biedt daarnaast mogelijkheden om blokkades te helen.

De Innerlijke Spiegel draagt in de eerste instantie bij om:

  • jouw vanuit de basis weer in je kracht te zetten;
  • samen met jouw te bekijken wat er nodig is om in deze kracht te kunnen blijven;
  • mogelijkheden aan te reiken om bewuster jouw pad te kunnen bewandelen wat zal maken dat je gerichter met de wensen aan de slag kan en verder te kunnen bouwen.

Het is uiteindelijk aan jou wat je vervolgens met alle verkregen informatie doet.
Omdat er opschoning plaats vindt kun je verdiepende inzichten ontvangen met betrekking tot jouw hulpvraag. De inzichten die tijdens het readen, spiegelen en het healen doorkomen zijn zeer zacht en fungeren als een innerlijke sleutel om verder te kunnen verzachten, een belangrijke factor om het gewenste doel te bereiken. Doordat je het inzicht gaat begrijpen waarom iets vast zat/blokkeerde, zul je bewust oude zaken los willen laten. Dit maakt dat je gemakkelijker mee kan gaan in de flow van de reis om je wens te realiseren. Als het doel dan wordt bereikt, kun je terugblikken en opmerken dat je bewust hebt kunnen genieten van de reis i.p.v. je alleen maar te focussen op de eindbestemming.  De ervaring leert dat wanneer men zich dus echt richt op de reis, in plaats van de bestemming, dit vaak veel meer oplevert dan wanneer men zich blind blijft staren naar de eindbestemming.

F. Kinderwenstraject
Binnen het kinderwenstraject wordt er stapsgewijs gewerkt om alle blinde vlekken en mogelijke blokkades inzichtelijk te krijgen waarna aan de hand van de uitkomsten op maat aan de slag kan worden gegaan. Het traject bestaat uit een intake consult, het traject zelf en een nazorg consult.

Consult 1 | Intake
Consult 2 | Kinderwens kaartreading
Consult 3 | Sessie op maat afgestemd op de klant (vb. innerlijk kind consult of een innerlijke man – vrouw spiegelconsult)
Consult 4 | Sessie op maat afgestemd op de klant (vb. moederlijn spiegelconsult)
Consult 5 | De gehele Kinderwens spiegel
Consult 6 | Nazorg

LET OP!
De Innerlijke Spiegel wil je er liefdevol op attenderen dat een fysieke zwangerschap nooit 100% vaststaat door middel van een Kinderwens kaartreading, kinderwens spiegelsconsult of kinderwens traject. Via deze methoden worden mogelijkheden ‘tot’ jouw doel aangereikt om op te kunnen schonen en biedt daarnaast mogelijkheden om blokkades te helen.

De Innerlijke Spiegel draagt in de eerste instantie bij om:

  • jouw vanuit de basis weer in je kracht te zetten;
  • samen met jouw te bekijken wat er nodig is om in deze kracht te kunnen blijven;
  • mogelijkheden aan te reiken om bewuster jouw pad te kunnen bewandelen wat zal maken dat je gerichter met de wensen aan de slag kan en verder te kunnen bouwen.

Het is uiteindelijk aan jou wat je vervolgens met alle verkregen informatie doet.
Omdat er opschoning plaats vindt kun je verdiepende inzichten ontvangen met betrekking tot jouw hulpvraag. De inzichten die tijdens het readen, spiegelen en het healen doorkomen zijn zeer zacht en fungeren als een innerlijke sleutel om verder te kunnen verzachten, een belangrijke factor om het gewenste doel te bereiken. Doordat je het inzicht gaat begrijpen waarom iets vast zat/blokkeerde, zul je bewust oude zaken los willen laten. Dit maakt dat je gemakkelijker mee kan gaan in de flow van de reis om je wens te realiseren. Als het doel dan wordt bereikt, kun je terugblikken en opmerken dat je bewust hebt kunnen genieten van de reis i.p.v. je alleen maar te focussen op de eindbestemming.  De ervaring leert dat wanneer men zich dus echt richt op de reis, in plaats van de bestemming, dit vaak veel meer oplevert dan wanneer men zich blind blijft staren naar de eindbestemming.